Bezoek aan de smidse van Guy de Bruyne te Niel
                                                                                                                                       aan de Rupel.
             
                                                                                                                                       Waar:   Matenstraat 76, 2850  Niel aan de Rupel
 

 

                                                                                                                                       Contactgegevens:  Guy de Bruyne
                                                                                                                                       Tel.:  O3844 45 91
                                                                                                                                       Fax:  03 844 25 48
                                                                                                                                       Gsm:  0478 603 496
                                                                                                                                       E-post:  info@hamerenvuur.be

 

                                                                                                                                       Duurtijd:  2 3 uur, met een onderbreking
                                                                                                                                       Vergoeding:   150 , per groep
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Wanneer:  niet in de winterperiode en niet op Zondag                      
                                                                                                                                      Avonddemonstraties zijn mogelijk  In het kader
                                                                                                                                      van dit bezoek is het mogelijk een daguitstap in
                                                                                                                                      te richten in de Rupelstreek met eventuele
                                                                                                                                      bezoeken aan een steenbakkerijmuseum
                                                                                                                                      en een wandeling in het Nielse poldergebied.
 
 

 

                                                                                                                              bl  1 - 2